اصلاح سوابق بیمه ، و اضافه کاری

Posted by: tamasco
Category: قانون کار

‍ ⚫سوال : من به صورت اقماری ( ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی ) کار میکنم. ساعت کاری ام هم ۱۲ ساعت هست.
در همین شرکت پرسنل قدیمی ۱۶ روز کار و ۱۴ روز مرخصی هستند (با حقوق مزایای برابر با ما).
من ماهانه ۲۴۰ ساعت کار میکنم اما هیچ اضافه کاری به من بابت کار نمیدهند و تنها اضافه کار تشویقی میدهند.
یعنی به من که ۲۴۰ ساعت کار می کنم ، مثل کسی که ۱۹۲ ساعت می کند می گیرم ؛ اگر شکایت بکنم نیز با توجه به اضافه کار تشویقی که به همه میدهند ممکن است ادعا کنند ما اضافه کار خود شما رو دادیم و تشویقی در کار نبوده است. تکلیف چی هست و من باید چکار کنم؟
ضمنا من در ابتدای استخدامم ( به دلیل اشتباه شرکت ) به مدت ۱۵ روز حق بیمه برایم پرداخت نشده است. چطور میتوانم پیگیری کنم؟

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید