اشتغال به کار دانشجویان

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, قرارداد کار

سوال : به من گفته اند که چون دانشجو هستی و معافیت تحصیلی داری تنها میتوانیم قرار داد ساعتی با تو ببندیم و ساعتی فلان قدر به شما بدهیم .
و اضافه کار را هم با همان فلان قدر پرداخت میکنیم.
آیا دو گزاره بالا درست است؟

پاسخ :
اگر معافیت موقت تحصیلی نداشتید ، اصولا استخدام شما ( چه بصورت پاره وقت و چه بصورت تمام وقت ) ممنوع بود .
اما اشتغال به کار مشمولان خدمت سربازی با برگ معافیت موقت تحصیلی، یا دفترچه آماده به خدمت ( در طی مدت اعتبار آنها ) بلامانع است.
لذا چون معافیت موقت تحصیلی دارید هیچ منعی در عقد قرارداد کار تمام وقت ندارید و می توانند با شما قرارداد تمام وقت منعقد کنند .
از سوی دیگر یکی از شرایط ارجاع کار اضافی به کارگر، پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی می باشد ، بنابراین بابت هر ساعت اضافه کار بایستی ۴۰% اضافه بر مزد عادی به شما پرداخت گردد .
با آرزوی توفیق روز افزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید