از کار افتادگی جزئی

Posted by: tamasco
Category: از کار افتادگی, بازنشستگی

سوال:
بیمه شده ای از کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی رای گرفته که زیر ۶۶٪ ازکار افتادگی دارد .
به این مفهوم که درصد از کار افتادگی وی جزیی است و کلی نیست .
میزان مستمری ایشان چقدره؟

پاسخ از استاد ریاضی:
مستمری برقراری وی برابر است با ( میانگین حقوق و دستمزد دو سال آخر ایشان ) ضربدر ( سنوات پرداخت حق بیمه) تقسیم بر ۳۰ ضربدر( درصد ازکارافتادگی) که نسبت به حداقل دستمزد هم تعدیل نمی شود.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید