ارجاع کار سبک و مناسب با تشخیص کمیسیون پزشکی

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار

⚫سوال : اگر شخصی بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی قادر به کار در پست فعلی نباشد و کارفرما امکان جابجایی شخص را داشته باشد و امتناع کند ، آیا کارگر میتواند از کارفرما شکایت کند؟ و کارفرما ملزم به پرداخت جریمه میباشد؟

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید