احتساب سوابق کارکنان شهرداری ها

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

سوال :
من در یک شرکت بخش خصوصی کار می کردم و بیمه ام نزد سازمان تامین اجتماعی بود .
حالا استخدام شهرداری شده ام .
چطور می توانم سابقه بیمه ام و سابقه کارم را به شهرداری منتقل کنم؟

پاسخ از استاد محمدی :
– بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، خدمت کارگران شهرداری به‌لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست.
‌لیکن در صورت ارایه مدارک مستند موضوع ماده ۱۴ طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن، سوابق‌ خدمت آنها پس از تایید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است و کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالا تر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت‌مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک
تحصیلی و با تایید شورا قابل احتساب‌است.
– ضمنا بر طبق ماده ۴۷ همین آیین نامه مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها از نظر بازنشستگی تابع صندوق‌ سازمان بازنشستگی کشوری هستند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید