دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور

دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, دیوان عدالت اداری, سازمان تامین اجتماعی
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با حداقل دستمزد و عدم تسری‌افزایش دستمزد به سایر سطوح مزدی
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با
حداقل دستمزد و عدم تسری‌افزایش دستمزد به سایر سطوح مزدین

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید