حق پست

۰۷ اسفند
مبنای محاسبه سنوات
Category: سنوات, قانون کار
سوال : من به مدت ۳ ماه سرپرست بودم و حق سرپرستی دریافت میکردم. بعد از ۳ ماه اون پست از من گرفته شد و اسم این مبلغ را به " خدمات عملکرد شاغل " تغییر دادند. در حال حاضر اگه من بخوا...
۳۰ بهمن
حق پست
Category: حق بیمه, حقوق و مزایا, طبقه بندی مشا...
آیا با حذف شدن حق پست ، سازمان تامین اجتماعی حق دارد کارفرما را جریمه کند ؟
۰۴ بهمن
حق پست در چه مواردی قطع می شود؟
Category: طبقه بندی مشاغل
آیا وقتی یکی از کارکنان از پست سرپرستی به کارشناسی تغییر میکند میتوان حق پست را حذف کرد؟
۰۲ بهمن
افزایش دستمزد در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل, قانون...
آیا باتوجه به تبصره ۲ دستورالعمل "نحوه اجرای مصوبه شورایعالی کار درخصوص افزایش مزد " که مزد رتبه و حق پست و نظایر آن را مشمول افزایش می داند بازهم حق جذب مشمول افزایش قانونی نخواه...
عضویت در خبرنامه سرآمد با عضویت در خبرنامه سرآمد از بروزترین اخبار و مطالب منابع انسانی مطلع شوید!