تعطیلی شرکت های خصوصی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۳ آذر
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعطیلی بخش خصوصی
Category: تعطیلات
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا : تعیین تکلیف کارکنان شرکت های خصوصی در شهرهای قرمز