جدید ترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > جدید ترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جدید ترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Posted by: tamasco
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, دیوان عدالت اداری, سنوات, مراجع حل اختلاف وزارت کار
رای دیوان عدالت اداری محاسبه سنوات
نحوه محاسبه سنوات در رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

دادنامه شماره : ۱۴۱۴ ، مورخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، براساس رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹- ۵/۸/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ ، صادر شده است.
درخصوص پیام این متن، در دوره کارگاهی 《 طراحی قرارداد کار، و حقوق و دستمزد 》صحبت خواهیم کرد.
برای ثبت نام در این دوره، اینجا کلیک کنید

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید