برون سپاری جذب و مصاحبه استخدامی

Posted by: tamasco
Category: آزمون های استخدامی, استخدام

چرا توصیه نمی کنم که مدیرعامل مصاحبه استخدامی انجام دهد؟

جالب است بدانید که این امکان وجود دارد که انجام مصاحبه های استخدامی را برون سپاری نمایید .
روش اجرای کار به این صورت خواهد بود که پس از ارسال رزومه ها ، و انتخاب رزومه های مورد نظر از سوی کارفرما ( و یا معرفی متقاضیان مورد نظر کارفرما ) نسبت به انجام آزمون های نیم رخ روانی اقدام شده ، و با کارجویان مصاحبه خواهد شد و متعاقبا گزارش انفرادی ( و در صورت تمایل کارفرما ، گزارش های مقایسه ای ) تهیه خواهد شد .
در این فرآیند ، مصاحبه در دو مرحله مجزا انجام خواهد شد ، در مرحله اول مصاحبه منابع انسانی ( با متخصصان مدیریت منابع انسانی ) صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد مصاحبه تخصصی ( با متخصصان هر رشته شغلی ) انجام خواهد شد .
لازم به ذکر است که یکی از گزارشاتی که پس از مصاحبه ها ارائه خواهد شد ، گزارش ” دستنامه مدیریت منابع انسانی ” می باشد که بعد از استخدام این کارکنان ، ابزار بسیار خوبی برای مدیریت کارکنان خواهد بود .
این گزارش شامل : نقاط قوت، زمینه های بهبود ، نحوه برقراری ارتباط با شاغل، نحوه برقراری ارتباط شاغل با دیگران ، انگیزاننده ها ، سبک رهبری ، نحوه مدیریت پذیری ، سبک یادگیری ، تیم سازی و مقوله هایی که در مدیریت منابع انسانی به شما کمک خواهد کرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید