نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد

نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد

510,000 تومان

دوره تخصصی “نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد ”
زمان برگزاری :چهارشنبه  8 تیر ماه 1401

مدت برگزاری : 18:00 الی 22:00

نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد

 

نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد در جوامع مدرن، ابزاری برای جذب، نگهداشت و انگیزش کارکنان است. جبران خدمت یک سیستم جامع است که علاوه بر حقوق، پاداش ها و مزایای غیر نقدی، ارزیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی را نیز شامل می‌شود. جبران خدمات به عنوان جزء جدایی ناپذیر از هنر مدیریت است لذا طراحی یک برنامه جبران خدمت کارآمد از چالش‌هایی است که کلیه سازمان ها در سراسر جهان با آن مواجه اند.

نقش حمایتی مدیران ارشد و نیز مدیران منابع انسانی در سازمان ها بسیار حائز اهمیت است. آنها باید شرایطی را فراهم کند که کارکنان در آن احساس آرامش و نشاط کرده و انگیزه لازم را داشته باشد. سیستم جبران خدمت نقش مهمی در این زمینه دارد. همواره تاکید بر جبران خدمت بر اساس دو مولفه حقوق و دستمزد و مزایای رفاهی است و البته که ایجاد انگیزه های غیر مالی و درونی نیز نقش مهمی در جبران خدمت کارکنان دارد.

جبران خدمت می‌تواند از دو طریق مالی ( پرداخت های نقدی حقوق و مزایا به صورت ثابت و متغییر) و غیر مالی (فرصتهای ارتقاء ، مسئولیت، تنوع وظایف، مشارکت در تصمیم گیری، طراحی و باز طراحی مشاغل به طور مناسب به جهت ایجاد کار دلنشین، مرخصی، ساعت کار انعطاف پذیر، کار ترجیحی، عنوان شغلی جذاب، ایاب ذهاب و پارکینگ و … ) ارائه گردد.

همچنین بخش متغیر سیستم جبران خدمت می تواند مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر نرخ بازار و مشارکت در سود سازمان باشد.

ایجاد سیستم جبران خدمت کارکنان در سازمان شامل چند مرحله است:

–                    ایجاد سیستم حقوق و دستمزد

–                   ایجاد سیستم پرداخت

–                  ایجاد سیستم پاداش

سیستم جبران خدمت باید با توجه و متناسب با شرایط سازمان، تحولات محیط و بازار کار به صورت کاملاً پویا طراحی شود و بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی شخصی کارکنان تعادل و تناسب ایجاد نماید. جای شکی نیست که پول از مهم ترین عوامل ایجاد انگیزه است و پرداخت‌های نقدی نقش مهمی در جذب و نگهداشت کارکنان دارند و این مسئله در ایران که حقوق افراد با هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد پر رنگ تر و از حساسیت بالاتری برخوردار است.

سرفصل های دوره :

1- قانون کار و قراردادهای کار تعاریف ، حقوق و مزایا و فوق العاده ، جبران خدمت مبتنی بر انواع شیفت های کاری ، قراردادهای کار ، نظام مزد ساعتی ، پرداخت انعطاف پذیر

2- ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل طراحی مشاغل ، تجزیه و تحلیل مشاغل ، نظام رتبه بندی ( گریدینگ )، تعیین مزد شغل

3- جبران خدمت ویژگی ها ، رویکردها ، انگیزش ، اجزاء نظام جبران خدمت برای مشاغل مختلف ، جبران خدمت انعطاف پذیر ( دستبند ها و گردن بند ها ) ، استفاده از ظرفیت منابع انسانی در بدو استخدام ( کارکنان طلایی و نقره ای )

4- مدیریت عملکرد تدوین شاخص ها ، ضرایب ، توازن در عملکرد و نتایج سازمانی ، توافق نامه عملکردی ، محاسبات پاداش و بودجه مبتنی بر عملکرد

 

 چهار رویکرد جبران خدمت در سازمان ها (ویدئو)