مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس مدل TTM

مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس مدل TTM

763,000 تومان

دوره آموزشی / وبینار آنلاین مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس مدل TTM

تاریخ برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 شهریور ماه 1401

ساعت برگزاری : 19:00 الی 22:00

مدرس : آقای آرمین خوشوقتی

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

 

ارزیابی شدن از نیاز های مهم ما به شمار می رود.

همه ما دوست داریم بدانیم دیگران در مورد ما چه فکر میکنند، دیگرانی که نظرشان برای ما اهمیت دارد، ما را چگونه میبینند و از رفتار و عملکرد ما چه ارزیابی دارند ؟
همچنین هر انسانی نیاز دارد از راهنمایی های اشخاصی که صلاحیت آنها را قبول دارد برای بهبود عملکرد، و اصلاح مسیر خود استفاده کند.
اما آنچه ارزیابی عملکرد را در سازمان ها جذاب تر می کند این است که یکی از مهمترین توصیه های نظام های جدید جبران خدمت پرداخت بخشی از حقوق، بر اساس خروجی ارزیابی عملکرد است ، به این صورت که بخشی از حقوق ، مزایا و پاداش کارکنان بر اساس بهره وری کارکنان پرداخت می گردد .
اما آنچه اهمیت دارد این است که نظام ارزیابی عملکرد باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات مربوط به کارکنان ( به ویژه اطلاعات مربوط به زمینه های بهبودآنها ) محرمانه تلقی شود .

نهایتا آنچه عموما از آن غفلت می شود این است که باید به کارکنان اطمینان داده شود که هدف از ارزیابی عملکرد: اولا توسعه کارکنان ، و ثانیا بهبود سازمان است ، به همین دلیل کارکنان باید به صلاحیت های تخصصی ارزیاب ها اطمینان داشته باشند.
نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را میتوان به نحوی طراحی کرد که حتی کارکنانی که به دلیل تکرار رفتارهای غیر قابل قبول یا خروجی نامطلوب و ضعیف عملکرد در معرض اخراج از سازمان یا هر اقدام تنبیهی دیگر قرار میگیرند هم احساس عدالت کنند و فضای سازمان و نظام ارزیابی عملکرد را مخل امنیت شغلی خود ندانند.
این نظام میتواند از طریق دادن بازخوردهای شفاف ، صریح و صادقانه ، و فراهم کردن فرصت های آموزشی و مشاوره ای با کارکنان برای بهبود و اصلاح رفتار و عملکرد آنها ، شرایط را به نحوی تغییر دهد که کارکنان دارای عملکرد نامطلوب، از شنیدن تصمیمات تنبیهی در مورد خود شگفت زده نشوند .

📍 مدیریت عملکرد در مفهوم خود چرخه ای است که به مدیران و سرپرستان کمک می کند تا:

۱- با هدف گذاری و برنامه ریزی درباره رفتار و عملکرد کارکنان
۲- ارزیابی میزان اجرای برنامه ها و کیفیت اجرای آن ها و رسیدن به اهداف در پایان دوره
۳- ریشه یابی و تحلیل رفتارها و عملکرد رضایت بخش و مطلوب و یا عملکرد غیر رضایت بخش و نامطلوب و با بکارگیری مستمر این چرخه زمینه‌ای را برای بهبود و ارتقا عملکرد کارکنان فراهم کنند.
✅مدیریت عملکرد مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شوند، عملکرد ها سنجیده شوند، به کارکنان بازخورد داده شود و کارکنان برای عملکرد و رفتارهای مطلوب تر تشویق و تقدیر شوند.

استخدام

مدیریت عملکرد در کنار استخدام دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین سهم را در تقویت یا تغییر فرهنگ سازمانی دارد چراکه معیارها و ملاک های ارزیابی نشان دهنده ارزش ها و چالش های سازمان هستند و به کارکنان نشان می‌دهند که استانداردهای سازمان چیست و سازمان و مدیران از کارکنان چه انتظاراتی دارند.
✅ پس از یک انتخاب و استخدام شایسته محور که اطمینان می دهد بین این فرد و شغل تناسب لازم و کافی وجود دارد ، مدیریت عملکرد می تواند از طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها، پاداش دادن به عملکردهای مطلوب و آموزش‌های لازم اثرگذاری زیادی را بر عملکرد کارکنان داشته باشد.

آموزش

آموزش معیار تاثیرگذار دیگری بر عملکرد است. ارتباط بین آموزش و عملکرد کارکنان یک ارتباط دو سویه است. از یک سو به کارکنان آموزش می دهیم تا عملکرد های موفق تری داشته باشند و از سوی دیگر عملکرد آنها را ارزیابی می‌کنیم تا نیازهای آموزشی آنها را شناسایی کنیم.

❇️ نمودار زیر نشان می‌دهد:
– معیارهایی که برای استخدام کارکنان استفاده میشود
-موضوعاتی که دوره‌های آموزشی را بر مبنای آنها طراحی و اجرا می‌کنیم
-معیارها و ملاک های ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان
همگی از اهداف استراتژیک سازمان منشاء می گیرد.

 

سرفصل های دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان:

  • فرآیند مدیریت عملکرد
  • کارگاه استخراج شاخص ها ، طراحی و اجرای سیستم مدیریت عملکرد ( تکنیک های استخراج شاخص های قابل اندازه گیری، شفاف و در راستای اهداف و فرآیندهای سازمان )
  • الزامات چرخه مدیریت عملکرد (برنامه ریزی،پایش،ارزیابی،بازخورد ، بهبود)
  • پیش نیازهای مدیریت عملکرد در مدل TTM
  • ارتباط مدیریت عملکرد با سایر زیرسیستم های منابع انسانی و چگونگی بهبود و توسعه
  • نحوه محاسبه پاداش ها و نحوه استفاده از معافیت های قانونی در پرداخت پاداش ها

 

درباره مدیریت عملکرد کارکنان به روش TTM بیشتر بخوانید 

توضیحات تکمیلی

روز برگزاری

پنجشنبه, چهارشنبه

ساعت کلاس

19:00 الی 22:00

مدرس

آرمین خوشوقتی