مسئولیت کارفرما درخصوص ایمنی کارگران

Posted by: tamasco
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فنی و بهداشت کار

سوال:
اگر کارگری نامه از پزشک داشته باشه مبنی بر اینکه نمیتونه کفش ایمنی بپوشه، آیا مجاز هست که نپوشه و‌ در صورت بروز حادثه آیا کارفرما مسئولیتی داره در قبالش؟

پاسخ از استاد محمدی:
چنانچه کارگری قادر نباشد در محل کار از کفش ایمنی استفاده کند ، نتیجه خواهیم گرفت که اشتغال بکار کارگر موصوف با توجه شرایط جسمانی قابلیت کار ارجاعی را نداشته و ارائه گواهی پزشکی دراین زمینه نافذ نخواهد بود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید