عیدی و سنوات در مناطق آزاد و ویژه

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > سنوات > عیدی و سنوات در مناطق آزاد و ویژه

عیدی و سنوات در مناطق آزاد و ویژه

Posted by: tamasco
Category: سنوات, عیدی, مناطق آزاد و ویژه و پارک های علم و فناوری

سوال :
آیا در مناطق آزاد یا ویژه ، عیدی باید پرداخت شود؟

پاسخ :
بله، مطابق ماده ٢ مقررات اشتغال نیروی انسانی ( در مناطق آزاد )، کلیه کارگران و کارگاه ھای واقع در مناطق آزاد و ویژه ، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور ھستند و اداره سازمان ھای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، و قانون کار است.
از آنجایی که در تصویب نامه فوق الذکر، درخصوص عیدی و سنوات سکوت شده است، لذا در خصوص پرداخت عیدی و سنوات ( در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ) مقررات قانون کار حاکمیت دارد .
با آرزوی تندرستی
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید