مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها

سوال :
آیا مرخصی استحقاقی جزء ساعات کاری محاسبه می شود؟
یعنی کارگری که در طول روز بایستی مثلا ۹ ساعت کار کند ، اگر یک روز بعنوان مرخصی در کارگاه حضور نداشته باشد، ساعت کارکرد وی در آن ماه چقدر خواهد بود؟
آیا از کارکرد موظف او حدود ۹ ساعت کم می شود؟
اگر کم شود مرخصی استحقاقی وضعیتش چطور شده؟

پاسخ از استاد محمدی:
– مستند به ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی کارگران با استفاده از مزد در سال ۲۶ روز کاری است . بنابراین ایامی که کارگران از مرخصی استحقاقی خود استفاده می کنند ، جزء ساعت کار آنان محسوب خواهد شد .
– بر اساس ماده ۵۱ قانون کار ، ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد .
– اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد .
– البته چنانچه بر اساس عرف و رویه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب میگردیده ، عرف و رویه جاری معتبر خواهد بود .
– در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته از روز شنبه تا پنج شنبه با احتساب روزانه ۷ ساعت و بیست دقیقه تعریف شده است .
– کلیه کارگران که تحت هر عنوان روز جمعه کار می کنند ، علاوه بر رعایت تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار ( تعطیل روز دیگری بجای روز جمعه ) ، مشمول برخورداری از ۴۰ درصد اضافه بر مزد را خواهند داشت
– در حالت عادی ، مازاد بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار در روز و یا ۴۴ ساعت کار در هفته اضافه کاری محسوب شده و وفق مقررات مشمول دریافت اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهند بود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

1 دیدگاه

 • momeni

  با تلفیق ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۵۲ قانون کار کارگران مدت ۴۴ ساعت کار را باید در روزهای شنبه الی پنج شنبه تکمیل کنند. با فرض بر اینکه ساعات کار روزانه کارگران یکسان باشد می توانیم ساعات کار روزانه کارگران را محاسبه کنیم.

  ساعات کار روزانه کارگران از تقسیم ساعات کار هفتگی بر ۶ روز به دست می آید. با تقسیم عدد ۴۴ بر ۶ عدد ۷.۳۳ به دست می آید. اگر این عدد را به این صورت قرائت کنیم که ۷ ساعت و ۳۳ صدم یا ۳۳ درصد یک ساعت و ۳۳ صدم ساعت را به دقیقه تبدیل کنیم ۲۰ دقیقه خواهد شد.

  به طور خلاصه اگر فرض کنیم کارگران در تمام روزهای هفته ساعات کار یکسانی دارند در این صورت ساعات کار موظفی روزانه کارگران ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

  برای محاسبات جبری به جای ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۷.۳۳ استفاده می شود.

  یک ماه روز برابر با ۳۰ روز فرض کنید (کاری که مالی زمان محاسبه حقوق انجام می ده. یعنی ماه ۳۰ روز در نظر می گیره چه ۶ ماه اول چه ۶ ماه دوم. فقط برای ۶ ماه اول ۱ روز اضافه می کنه). بعد متن رو دوباره بخوانید -> مرخصی استحقاقی سالانه= ۱ ماه (۳۰ روز) با احتساب ۴ روز جمعه یعنی تو دلش این رو داره پس -> مرخصی استحقاقی غیر جمعه می شه ۳۰ – ۴ روز جمعه = ۲۶ روز

  حالا این ۲۶ روز باید به ازای ۷ ساعت و ۲۰ روز کار روزانه به ساعت تبدیل کنید. یعنی ۲۶*۷٫۳۳=۱۹۰٫۵۸ ساعت سهم مرخصی استحقاقی

  حالا این عدد تقسیم بر ۱۲ ماه سال میشه -> 190.58/12=15.88 ساعت

  با فرض کار روزانه ۷٫۳۳ ساعت، میشه همان ۲٫۱۷؛ با فرض کار روزانه ۸ ساعت، میشه ۱٫۹۹ روز

  این نظر کارفرمای من در مورد میزان مرخصی استحقاقی ماهانه هست نظر شما چیست؟