قانون کار و تامین اجتماعی

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

سوال: همانگونه که مستحضر هستید طبق آیین نامه ماده 93 قانون کار ، در خصوص کارگاه هایی که کمتر از 25 نفر نیرو دارند رای بازرس اداره کار و نماینده بهداشت و درمان می بایست تواما باشد.
آیا شرکت که ما که 7 نفر پرسنل داره باید یکنفر رو استخدام کنیم که مستقیما در محل انبار شهرستان حضور داشته باشد؟!
یا مثلا جلسه کمیته فنی و بهداشت کار تشکیل بدهیم؟!

پاسخ از استاد محمدی :
۱- برابر ماده ۲ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع ماده ۹۳ قانون کار ، کارگاههایی که دارای ۲۵ نفر کارگر شاغل باشند ، کارفرما مکلف است نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نماید که اعضای آن مر کب از :
– نماینده کارفرما
– نماینده کارگران
– مدیر فنی
– مسئول حفاظت فنی
– مسئول بهداشت حرفه ای
۲- بر اساس ماده ۳ این آیین نامه ، کارگاههایی که تعداد شاغلین آنان کمتر از ۲۵ نفر باشد ، تشکیل کمیته به نوع شرایط کار و نظر مثبت بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای محل می باشد که اعضای آن مرکب از :
– نماینده کارگران
– نماینده کارفرما
– مسئول بهداشت حرفه ای
حضور آنان در کارگاه بنا به تشخیص کارفرما صرفا برحسب تشکیل جلسات الزامی است .
۳- تشکیل کمیته مزبور برای کارگاههایی که دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر شاغل باشند ، با توجه به فقدان تشکل کارگری توصیه نشده است .

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *