کرونا و تعطیلی کارگاه

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, تعطیلات, تعلیق, تغییر شرایط کار
کرونا تعطیلی موقت شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : اگر شرکتی پرسنل خود را به دلیل کرونا تا از اول تا خر فروردین تعطیل نماید و حقوق و بیمه انها رو هم پرداخت نکند، ایا این کار قانونی است؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید