پیش بینی حادثه ناشی از کار

Posted by: tamasco
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قرارداد کار
قانون کار قانون تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : اگر کارکنان در زمان کار خطری را تشخیص بدهند و این احتمال وجود داشته که حادثه ای رخ بدهد چه بایستی کرد ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید