پروانه نظام مهندسی مانع دریافت بیمه بیکاری است؟

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا داشتن پروانه نظام مهندسی مانع استفاده از بیمه بیکاری میشود؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید