نوبتکاری در ایام مرخصی

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, مرخصی ها, نوبتکاری
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
دوسوال دارم , میخواهم بدانم بنظر اساتید کانال حل اختلاف :
۱٫ فوق العاده نوبتکاری جزء حق السعی هست ؟
۲٫ آیا درصورت بازخرید مرخصی کارگر نوبتکار ,باید با احتساب نوبتکاری پرداخت شود ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید