نحوه محاسبه پایه سنوات در ماه های ۳۱ روزه

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, قانون کار

سوال : آیا مزد سنوات ( پایه سنوات ) که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال هست، در ماه های ۳۱ روزه، بر مبنای ۳۱ روز می باشد؟

پاسخ : مزد ( پایه ) سنوات که در سال ۱۳۹۹ به کارگرانی که در کارگاه خود دارای یک سال سابقه کار شده ( و یا یکسال از برقراری آخرین پایه سنوات آنها سپری شده است ) پرداخت می گردد، جزء مزد محسوب شده و روزانه معادل ۵۸.۳۳۳ ریال می باشد .
باتوجه به اینکه مزد به تناسب روزهای کارکرد کارگر محاسبه می گردد ، لذا در ماه های ۳۰ روزه : ۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال، و در ماه های ۳۱ روزه ۱.۸۰۸.۳۳۳ ریال، و در ماه های ۲۹ روزه ۱.۶۹۱.۶۶۶ ریال قابل پرداخت می باشد .
باآرزوی توفیق روز افزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید