نحوه محاسبه و میزان ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, مشاغل سخت و زیان آور
سوال : ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق و مزایای زمان بازنشستگی محاسبه می شود یا بر اساس حقوق و مزایای سال های خدمت ؟
سوال : ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق و مزایای زمان بازنشستگی محاسبه می شود یا بر اساس حقوق و مزایای سال های خدمت ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید