مرخصی زایمان درصورت فوت نوزاد

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی, مرخصی بیماری و زایمان
قانون کار قانون تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
اگر خانمی در زمان مرخصی زایمان باشد و فرزند ایشان یک ماه بعد از تولد فوت کند آیا مشمول مرخصی زایمان بصورت کامل می شود ؟
3/5 (2 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید