مرخصی در کارگاه های کمتر از ده نفر

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, مرخصی ها

‍ سوال : در فروشگاهی که من کار میکنم به ما مرخصی سالیانه ۲۰ روز میدن و میگن توی فروشگاهها اینطوریه . درست میگن ؟

پاسخ : بله اگر تعداد کارکنان شاغل در فروشگاه شما کمتر از ده نفر باشد ، این کارگاهها از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنی شده اند. بعنوان مثال در این کارگاهها مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي ۲۱ روز كاري است ( بدون احتساب روزهاي تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي که بین مرخصي واقع شده اند ) .
باآرزوی توفیق روز افزون
آرمین خوشوقتی

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید