مرخصی بارداری ۹ ماهه

Posted by: tamasco
Category: مرخصی بیماری و زایمان

‌سوال : بالاخره مدت مرخصی بارداری 6 ماه است یا 9 ماه ؟
فقط شامل کارکنان بخش دولتی میشود یا کارکنان بخش خصوصی هم میتوانند از 9 ماه مرخصی بارداری استفاده کنند؟

دادنامه شماره 64, مورخه : 19 اردیبهشت 1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در اینخصوص جالب توجه است .مرخصی زایمان نه ماهه

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید