مرخصی بارداری ۹ ماهه

Posted by: tamasco
Category: مرخصی بیماری و زایمان

‌سوال : بالاخره مدت مرخصی بارداری ۶ ماه است یا ۹ ماه ؟
فقط شامل کارکنان بخش دولتی میشود یا کارکنان بخش خصوصی هم میتوانند از ۹ ماه مرخصی بارداری استفاده کنند؟

دادنامه شماره ۶۴, مورخه : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در اینخصوص جالب توجه است .مرخصی زایمان نه ماهه

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید