مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی کارکنان

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > دسته‌بندی نشده > مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی کارکنان

مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی کارکنان

Posted by: tamasco
Category: دسته‌بندی نشده

نقش مدیر به عنوان کوچ در پدیده “فلات زدگی شغلی” در کارکنان

جلوگیری از یک تهدید و ایجاد فرصت برنده برنده برای سازمان و کارکنان

آرمین خوشوقتی (نویسنده مسئول)۱، شیما جعفرزاده۲

 

۱ مدیرعامل و موسس شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد، تهران، khoshvaghti@saramadhrd.ir

۲ مدیراجرایی پروژه های توسعه منایع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد، تهران، jafarzadeh@saramadhrd.ir

مدیر در نقش کوچ

به عنوان یک مدیر در نقش کوچ، وظیفه شما این است که اولا بتوانید با سرعت تشخیص بدهید کارکنانتان چه زمانی در وضعیت فلات شغلی قرار میگیرند و ثانیا چگونه از فلات شغلی به عنوان نقطه عطفی برای تغییر، تحول و بهبود مسیر شغلی کارکنان استفاده نمائید

چکیده

” فلات زدگی ” کلمه ای است که شاید هیچ کوچ یا رهبری هرگز نمی خواهد بشنود. به احتمال زیاد، همه ما (‌ در نقش مدیر یا کوچ ) فلات شغلی را با کارکنان یا مراجعان خود تجربه کرده ایم و به احتمال زیاد دوباره این تجربه را خواهیم داشت اما به دلیل تشابه بسیار زیادی که بین آثار پدیده فلات شغلی، با فرسودگی شغلی وجود دارد در اغلب موارد ممکن است تصور شود که کارکنان فلات زده، دچار فرسودگی شغلی شده اند .

فلات شغلی موقعیتی است که در آن ادامه مسیر ارتقاء یا پیشرفت شغلی کارکنان به طور موقت متوقف می شود و موجب بروز احساس ناامیدی و ناکامی روانی آنها می شود. کارکنان عموما پس از توقف دائم یا موقت در مسیر پیشرفت شغلی و حرفه ای، کار خود را غیر چالشی می بینند و از آنجایی که ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی را، شاخصی برای اندازه گیری موفقیت شغلی می دانند احساس می کنند دیگر فرصتی برای توسعه مهارت ها و توانمندی های خود نخواهند داشت. اکثر کارکنان فلات شغلی را تجربه میکنند، لیکن این تجربه برای کارکنانی که به دنبال رشد و ارتقاء در مسیر شغلی هستند ناگوارتر است. این دسته از کارکنان اگر دائما در حال پیشرفت نباشند ، احساس میکنند در حالت سکون و یکنواختی قرار گرفته اند و از آنجایی که بازگویی این احساس برایشان شرم آور است معمولا با همکارانشان در خصوص این احساس صحبت نمیکنند.

به عنوان یک رهبر در نقش کوچ، وظیفه شما این است که اولا بتوانید با سرعت تشخیص بدهید کارکنانتان چه زمانی در وضعیت فلات شغلی قرار میگیرند و ثانیا چگونه از فلات شغلی به عنوان نقطه عطفی برای تغییر، تحول و بهبود مسیر شغلی کارکنان استفاده نمائید .

واژه‌های کلیدی

فلات شغلی، کوچینگ، مربیگری، کوچ مسیر شغلی، ارتقا شغلی

در مقاله “مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی کارکنان ” راهکارهایی را در این زمینه ارائه میکنیم.

دانلود مقاله : مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی کارکنان – فصلنامه تدبیر زمستان ۱۴۰۰

 

مدیر در نقش کوچ (طراحی مسیر شغلی)
مدیر در نقش کوچ
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco