مبنای محاسبه مزایای پایان خدمت

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
عیدی و سنوات و بازخرید مرخصی قانون کار توسعه منابع انسانی سرآمد قانون کار و تامین اجتماعی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : وقتی کارکرد یک نفر احراز میشه ، کارفرما مکلف است عیدی و پاداش همه سالهای احرازی را طبق آخرین سال کارکرد محاسبه کند؟
مثلا اگر کسی از سال ۸۳ تا ۹۲ کارکردش محرز شده ، عیدی سال ۹۲ اگر ۹۷۰ هزار تومان باشد ، این مبلغ در تعداد این سالها ضرب می شود؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید