قانون احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه

سوال :
آیا قانون احتساب ٣/۴ سربازی در جبهه به عنوان داوطلبی در خصوص کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز قابل اجراست؟

 

آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی

پاسخ از استاد محمدی :
– اخیرا بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۹۷ مورخ ۹۸/۸/۱۴ که به جدیدا اصدار یافته است احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا داشت و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی دانست .
– به دنبال صدور این حکم برخی مقامات نیروهای مسلح و نمایندگان مجلس نسبت به آن اعلام معترض شدند و طی نشستی که رییس فراکسیون ایثارگران، معاون حقوقی بنیاد شهید و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حضور با دیوان عدالت اداری داشتند ، خواستار ابطال حکم فوق شدند که در نتیجه دیوان با صدور رای هیات عمومی به شماره ۲۵۷ مورخ ۹۸/۲/۱۶ ضمن ابطال حکم اولیه مقررات بخشنامه را به حالت اولیه برگرداند .
– قبلا بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۸۹۲۴ مورخ ۹۱/۸/۲۹ وزارت کشور کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه هایی اجرایی که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بودند ، مشمول امتیارات مقرر در این بخشنامه از جمله یک گروه تشویقی و به ازای هر سال حضور داوطلبانه از امتیاز ضریب ۶ درصد بهره مند می شدند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید