فوق العاده جذب

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

سوال : مدیر عامل یک شرکت نسبت به پرداخت ۱۵۰% مزد شغل برای مدیر منابع انسانی و سایر مدیرانش در قالب (فوق العاده جذب بازار کار ) نموده است.
اعضای هیات مدیره دو اشکال گرفته اند:
۱) این قانون فقط به شغل‌هایی که زمینه عرضه آن در بازار کار با کمبود مواجه است یا دارای شرایط نامناسب است تعلق می گیرد (نه مدیر مالی، پشتیبانی و… در محل ستاد، وسط شهر تهران )
۲) می گویند طبق متن مصوبه، این پرداخت منوط به تصویب وزارت کار است .
سوال:
آیا اقدام مدیرعامل قانونی است؟
آیا شرکتی هست که وسط شهر تهران مستقر باشد ، و فوق العاده جذب بازار کار پرداخت کند؟

پاسخ از استاد بصیر :
برقراری فوق العاده جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار، بمنظور حفظ و نگهداری نیروها می‌باشد و ارتباطی به اینکه داخل شهر و یا خارج شهر باشد ندارد .
ضمنا فوق العاده جذب میتواند سطوح مختلف شغلی اعم از معاونین و مدیران و رؤسا و کارشناسان و سایر نیروهای ماهر و امثالهم را در بر گیرد .
دیگر اینکه پرداخت فوق العاده جذب مییایستی در قالب دستورالعملی که به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده انجام شود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید