عقد قرارداد با کارکنان طبق طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

‍ ⚫سوال : آیا امکانش هست یک شرکتی که طرح طبقه بندی مشاغل داره ، قراردادی به غیر از اون طرح ببنده و بر اساس اون طرح نباشه؟

Author: tamasco