قانون کار و تامین اجتماعی

ضوابط مربوط به احتساب دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به جای سوابق تجربی در طرح‌های طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل

ضوابط مربوط به احتساب دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به جای سوابق تجربی در طرح‌های طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مصوب 1373

ضوابط مربوط به احتساب دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به جای سوابق تجربی در طرح‌های طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مصوب 1373

شماره: 4660؍ن تاریخ: 24؍3؍73

به منظور ارتقاء بهره‌وری و تقویت انگیزه برای افزایش سطح دانش و مهارت فنی نیروی کار و ارزش‌گذاری هرچه بیشتر به دوره‌های آموزشی مرتبط با شغل در اجرای تبصره ‌‌‌‌ماده ۱۰ ‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه ایجاد مراکز کارآموزی و جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ‌‌‌‌‌‌‌ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 27؍10؍1371 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیات محترم وزیران و ‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی ‌‌‌‌تبصره ۱ ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون مذکور مصوب 12؍3؍71 ضوابط جایگزینی دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به جای تجربه شغلی در طرح‌های طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌‌‌‌‌های مشمول قانون کار را اعلام‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دارد:

1- مشخصات دوره‌‌‌ها و میزان حداکثر تجربه‌های معادل آنها:

الف- طی دوره آموزش هیجده ماهه تربیت مربی: معادل ۸ سال تجربه

ب- طی دوره آموزش هیجده ماهه کارگر ماهر: معادل هفت سال تجربه

ج- طی دوره آموزش نه ماه کارگر درجه یک: معادل ۶ سال تجربه

د- طی دوره آموزش شش ماه کارگر درجه دو: معادل ۴ سال تجربه

هـ- طی دوره آموزش مراکز جوار و ضمن کار، آموزش ارتقاء مهارت کمتر از ۶ ماه به تناسب مدت دوره معادل حداکثر 3 سال تجربه

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

2- شرایط جایگزینی:

الف- احتساب دوره‌های مذکور به جای تجربه شغلی مستلزم صدور ‌‌‌‌‌‌گواهی‌نامه تعیین درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

ب- احتساب دوره‌های مذکور در بند یک به جای تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بایستی با رعایت شرایط احراز ‌‌پیش‌بینی شده برای شغل مورد نظر صورت گیرد.

ج- در صورت طی دوره آموزشی به ترتیب مندرج در بند یک، به شرط تناسب دوره آموزشی با شغل، از تاریخ صدور ‌‌‌‌‌‌گواهی‌نامه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سوابق کسر شده بابت شرایط احراز تجربی یا تحصیلی حداکثر معادل سال‌‌‌‌‌های تجربه‌ای که برای دوره مشخص شده به فرد‌‌‌‌ ذی‌ربط مسترد‌‌ می‌گردد.

د- با توجه به ضوابط جایگزینی تجربه به جای کمبود مدرک تحصیلی در طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در صورت تکمیل سابق تجربی مورد نیاز (از مجموعه سوابق عملی و آموزش‌های جایگزین‌شده) باقی مانده تجربه اکتسابی ناشی از آموزش به (ترتیب مقرر در بند یک)‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند جایگزین کمبود مدرک تحصیلی تا حداکثر مقطع لیسانس شود.

هـ- در احتساب دوره‌های آموزشی به جای تجربه یا تحصیل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه در زمینه ارتقاء لازم‌الرعایه است.

محسن خواجه نوری- معاون نظارت بر روابط کار

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *