شمول قانون کار به قرارداد

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, قرارداد کار, قرارداد ها
قرارداد پرکیس شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : در واحد پزشکی هسته ای بیمارستان ما مسوول فنی مشمول دریافت حقوق ثابت ماهیانه و همچنین ۳۷ درصد پرکیس ویزیت براساس کتاب خدمات نسبی ( حق فنی و حق حرفه ای) هست.
حالا پس از ده سال کار ؛ آقای دکتر مطالبه عیدی، پاداش و سنوات دارد.
نامبرده موظف بوده همه روزه به میزان ۵ سال به امور بخش رسیدگی نماید.
درمتن قرارداد فقط ذکر شده که ایشان میتواند از یکماه مرخصی استفاده نماید.
آیا خواسته ایشان منطقی است؟ و کارفرما باید عیدی پاداش و سنوات پرداخت کند.
حقوق ثابت ایشان از حداقل قانون کار بیشتر بوده و چند ساله اخیر نیز بیمه هم شده است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید