شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی, مشاغل سخت و زیان آور
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : من ۲۳ سال سابقه کار در شرکت دارم و سختی کار خورده به ما .
آیا شرط سنی هم دارم؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید