ساعات کار موظفی در ماه های مختلف سال ۱۳۹۹

Posted by: tamasco
Category: زمان کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
ساعات کار موظفی در ماه های مختلف سال ۱۳۹۹ در کارگاه های مشمول قانون کار
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید