قانون کار و تامین اجتماعی, مدیریت منابع انسانی

دستورالعمل شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های ۵۰ تا ۳۰۰ نفر کارگر فاقد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل

طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل

دستورالعمل معاونت روابط کار در خصوص تاریخ شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند

شماره: 12096؍  تاریخ: 20؍4؍74

در اجرای ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار و ‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن (مصوب 12؍2؍71 مقام محترم ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی) تاریخ شمول اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند 1؍4؍75 تعیین می‌شود.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

‌‌تبصره ۱- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1؍4؍75 به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر‌‌ می‌رسند تاریخی کردن حساب مزبور را کسب کرده باشند.

‌‌تبصره ۲- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌‌‌‌هایی که بعد از 1؍4؍75 شروع به بهره‌برداری‌‌ می‌کنند در صورت داشتن ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهره‌برداری و در غیر این صورت مشمول ‌‌‌‌تبصره یک خواهند بود.

‌‌تبصره ۳- کلیه کارگاه‌‌‌‌‌های مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ شمول، طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل خود را بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌‌‌ها و مقررات مربوط تهیه و به تایید ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

‌‌تبصره ۴- بر اساس ضوابط مقرر در ‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی ‌‌‌‌تبصره ۱ ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار، ماخذ محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت افزایش احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح، تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه ذی‌ربط است.

تبصره ۵- در مورد کارگاه‌‌‌‌هایی که در مهلت تعیین شده اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند و بر اساس مقررات ‌‌‌‌ماده 50 قانون کار و تبصره آن عمل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد شد.

تبصره ۶– هر یک از کارگاه‌‌‌‌‌های مشمول این دستورالعمل در صورت تمایل‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند قبل از تاریخ 1؍4؍75 نیز با رعایت ضوابط مربوط اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند.

محسن خواجه نوری- معاون تنظیم روابط کار

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *