تعهدات کارفرما در قبال شورای اسلامی کار

Posted by: tamasco
Category: شورای اسلامی کار

سوال :
آیا کارفرما برای تامین مکان استقرار و برگزاری جلسات انجمن صنفی و شورای اسلامی کار وظیفه ای دارد ؟

پاسخ از استاد محمدی :
– برابر ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار ، تهیه مکان مناسب و سایر و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام کار شورایی به عهده مدیریت کارگاه ( کارفرما ) می باشد .
– براساس ماده ۹ قانون شوراهای اسلامی ، ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می‌گردد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید