تخلف تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

در شرکت های خصوصی ، سازمان تامین اجتماعی فقط اجازه حسابرسی سال آخر مالی را دارد .
اخذ تعهد از شرکت های خصوصی جهت حسابرسی سالهای گذشته ممنوع است.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید