تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری

سوال :
کسی که بیمه بیکاری بگیرد و با احتساب بیمه بیکاری بازنشسته شود آیا از سنوات حقوقش کم میشود؟
یعنی اگر من با سابقه سختی کار و مجموع ۳۵ سال البته با بیمه بیکاری بازنشسته شوم آیاحقوق من با میانگین بیمه بیکاری محاسبه میشود؟

پاسخ از استاد محمدی :
– مستند به تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت استفاده از بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه از حیث بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت محسوب میشود .
– میزان مستمری ایشان بر اساس میانگین دو سال آخر قبل از بیمه بیکاری محاسبه میگردد .
– میزان مستمری بازنشستگی ایشان نیز عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه اعم از مدت دوران استفاده از بیمه بیکاری خواهد بود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید