تاثیر اضافه کار در بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, مستمری

سوال : آیا اضافه کاری در میزان مستمری بازنشستگی تاثیر دارد یا خیر؟

پاسخ از استاد محمدی :
– چنانچه بر اساس مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی از بابت اضافه کاری دریافتی حق بیمه کسر و به تامین اجتماعی واریز شده باشد ، در میزان مستمری بازنشستگی متاثر خواهد بود .
www.tamasco.ir
– بدبهی است تعیین مستمری بازنشستگی بصورت میانگین دستمزد دو سال آخر فعالیت ضربدر سنوات بیمه تقسیم بر ۳۰ می باشد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید