بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال: کارگری که در شغل سخت و زیان آور مشغول بکار است اگر بخواهد با ۳۵ روز حقوق بازنشسته شود باید چند سال در آن شغل کار کند؟
به عبارت دیگر یه کارگر که در مشاغل سخت و زیان آور بصورت متوالی مشغول بکار است با چقدر سابقه
میتواند با ۳۵ روز حقوق بازنشسته شود؟

پاسخ از استاد محمدی :
– بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل عادی یا سخت و زیان آور را داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند .
www.tamasco.ir
– میزان مستمری بازنشستگی آنان نیز عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ( ۳۵ سال ) خواهد بود و بدین ترتیب می تواند از ۳۵ روز مستمری بازنشستگی برخوردار باشند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید