بازنشستگی در بیمه اختیاری

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی
بازنشستگی در بیمه اختیاری شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : یکی از همکاران ما یازده سال سابقه بیمه دارد و میخواهد ادامه بیمه پردازی را تا زمان بازنشستگی خودش پرداخت کند (خویش فرما) .
شرایط ایشان برای بازنشستگی چگونه میشود؟
چند سال باید حق بیمه پرداخت کند؟
سن او باید چند سال باشد؟ شرط سنی برای زن یا مرد؟
و اینکه اصلا میتواند با داشتن یازده سال سابقه بیمه،بصورت خویش فرما تا زمان بازنشستگی بیمه پردازی داشته باشد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید