بازنشستگی اجباری خانم ها

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال: یکی از کارکنان ما ) خانم ( حدود ۷۰ سال سن و ۴۴ سال سابقه کار دارد و بدون قرارداد شروع بکار کرده و هیچ سالی براش قراردادی تنظیم نگردیده .
آیا می شود با ایشان قطع همکاری کرد؟

پاسخ از استاد محمدی:
بر اساس ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما راسا می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی ( شصت سال ) مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید