بازخرید مرخصی در مناطق آزاد و ویژه

Posted by: tamasco
Category: مناطق آزاد و ویژه و پارک های علم و فناوری

سوال:
در قانون کار مناطق آزاد که بحث انتقال ٩ روز ذخیره مرخصی به سال بعد رو نداریم آیا باید پایان سال تسویه کنیم هر چقدر مانده مرخصی باقی ماند؟
یا اینکه سوخت می شود؟

پاسخ از استاد کرم بیگی:
چنانچه در اجرای ماده ۲۱ آیین نامه اشتعال مناطق آزاد در قرارداد کار توافق خاصی بر سر نحوه استفاده از مرخصی پیش بینی نشده باشد باعنایت به۲۳ آیین نامه هنگام خاتمه قرارداد باید مطالبات مربوط به مرخصی استفاده نشده به کارگر پرداخت شود و محدودبه ۹ روز نیست ولو آنکه قراداد تمدید شود یا نشود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید