ابطال بند۱ فصل ششم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تامین اجتماعی.

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی
 بند ۱ از فصل ششم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 

این بند درخصوص رسیدگی مجدد به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای آنها بوده است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید