مهلت کارفرما برای تصفیه حساب با کارگر

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

سوال: من در آخر شهریور ماه با شرکت قطع همکاری کردم . دیروز که برای تسویه حساب پیگیری کردم، گفتند تا آخر آذر ماه باید برای تسویه حساب صبر کنم .
مگر نباید بعد از یک ماه با ما تسویه حساب کنند ؟

پاسخ :
کارفرما مکلف است پس از خاتمه قرارداد کار ، نسبت به تصفیه حساب با کارگر اقدام نماید .
منظور از خاتمه قرارداد کار : انقضای مدت ( و عدم تجدید قرارداد ) ، بازنشستگی یا استعفای کارگر و یا خاتمه کار ( در قراردادهای کار معین ) ، و یا فوت و از کارافتادگی کلی کارگر است .
بنابر این فرصت یک ماهه یا سه ماهه صحت ندارد و کارفرما می بایستی بلافاصله پس از خاتمه قرارداد کار ( مواردی که در بالا ذکر شد) نسبت به پرداخت مطالبات کارگر اقدام نماید .
با آرزوی موفقیت روزافزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید