غیبت قبل از تعطیلات

Posted by: tamasco
Category: تعطیلات, تعلیق

سوال : آیا کسی که روزهای قبل از تعطیلات رسمی را غیبت کرده باشد ، حقوق روزهای تعطیل رسمی به ایشان تعلق می گیرد؟ آیا ماده قانونی دارد؟

 

پاسخ :

بنا به تعریف ماده ۱۴ قانون کار در مواردی که انجام تعهدات یکی از طرفین ( کارگر یا کارفرما ) موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید .

همچنین به تعریف ماده ۱۶ قانون کار قرارداد کارگرانی که از مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی به حال تعلیق در می آید .

همینطور در مواردی که در ایام غیبت ، رابطه کاری ( ازسوی کارگر ) و مزدی ( از سوی کارفرما) بین طرفین متوقف می شود ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

لذا اگر روز تعطیل رسمی بین ( یا بعد از ) روز غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود جزء روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و نتیجتا کارگر مستحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود نخواهد بود.

با آرزوی توفیق روزافزون

آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید