غیبت قبل از تعطیلات

Posted by: tamasco
Category: تعطیلات, تعلیق

سوال : آیا کسی که روزهای قبل از تعطیلات رسمی را غیبت کرده باشد ، حقوق روزهای تعطیل رسمی به ایشان تعلق می گیرد؟ آیا ماده قانونی دارد؟

 

پاسخ :

بنا به تعریف ماده ۱۴ قانون کار در مواردی که انجام تعهدات یکی از طرفین ( کارگر یا کارفرما ) موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید .

همچنین به تعریف ماده ۱۶ قانون کار قرارداد کارگرانی که از مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی به حال تعلیق در می آید .

همینطور در مواردی که در ايام غیبت ، رابطه كاري ( ازسوی کارگر ) و مزدي ( از سوی کارفرما) بين طرفين متوقف می شود ، قرارداد کار به حالت تعليق در مي آيد .

لذا اگر روز تعطيل رسمي بين ( یا بعد از ) روز غيبت يا مرخصي بدون حقوق واقع شود جزء روزهاي غيبت يا مرخصي بدون حقوق محسوب شده و نتیجتا كارگر مستحق دريافت مزد تعطيلات رسمي كه بين روزهاي غيبت و يا مرخصي بدون حقوق واقع مي‌شود نخواهد بود.

با آرزوی توفیق روزافزون

آرمین خوشوقتی

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید