گروه سرآمد

۱۱ تیر
رزومه مهندس آرمین خوشوقتی
Category: شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد
رزومه و سوابق آقای مهندس آرمین خوشوقتی را از اینجا دریافت نمایید
۱۶ آذر
مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, مشاغل سخت و زیا...
آیا شغل مدیران و سرپرستان تولید که در معرض آلودگی صوتی و گرد و خاک در محیط کارخانه قرار دارند جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟ ضمنا آیا شغل اپراتور تولید جزء مشاغل سخت و زیان آور گر...