کمک عائله مندی

۰۴ دی
بن و مسکن در کارکرد کمترراز یک ماه
Category: حق بیمه, حقوق و مزایا
نحوه محاسبه حق بیمه بن و مسکن
۲۶ شهریور
شرایط کمک عائله مندی
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی
سن دختر برای دریافت کمک عائله مندی
۲۶ خرداد
کمک عائله مندی به فرزند دختر
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی
حق اولاد دختر بعد از ازدواج تعلق میگیرد؟
۱۸ اردیبهشت
کمک عائله مندی
Category: حقوق و مزایا
اشتباه سایت خبری بهار درخصوص شرایط برخورداری از کمک عائله مندی
۱۸ اسفند
حقوق و مزایای منشی مطب
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
آیا به منشی مطب هم بیمه، حق سنوات پاداش مسکن وتمام حقوق مثل یک کارگر تمام وقت تعلق میگیره؟
۱۲ اسفند
مزد ثابت و خبرهای جدید
Category: حقوق و مزایا, سنوات
آیا بن و مسکن و عائله مندی جزء مزد ثابت هستند؟
۲۴ دی
شرایط برقراری کمک عائله مندی
Category: حقوق و مزایا
آیا حق اولاد به فرزند پسر که دانشجو هست و از مرخصی تحصیلی استفاده میکند تعلق میگیرد؟
۲۵ آبان
کمک عائله مندی
Category: حقوق و مزایا