کاریابی تماس

۲۵ تیر
بیمه بیکاری در پروژه ها
Category: بیمه بیکاری, دیوان عدالت اداری
طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری در پروژه ها بیمه بیکاری تعلق میگیرد
۰۴ آذر
حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال ۱۳۹۸
Category: مقررات کاریابی
حق الزحمه و مقررات کاریابی های مجاز بخش خصوصی در سال 1398 به چه صورت است ؟
۰۳ آذر
آدرس و شماره تلفن مراکز بیمه بیکاری استان تهران و شرایط دریافت بیمه بیکاری
Category: بیمه بیکاری
جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری در مناطق 1و3 تهران ، به کدام کاریابی مراجعه کنم ؟
۲۴ آبان
نمونه نامه عدم نیاز جهت بیمه بیکاری
Category: بیمه بیکاری
نمونه نامه عدم نیاز کاریابی تماس نمونه نامه عدم نیاز در قالب word ورد جهت دریافت بیمه بیکاری