کارفرما

۲۱ شهریور
قانون کار برای کارفرمایان
دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل ۱ و ۲ قانون کار)
Category: قانون کار, مقالات
آرمین خوشوقتی – ۱۳۸۴ قانون کار با استفاده از این تعریف، حتی کارگری که فقط به مدت یک روز برای نظافت به منزل شما مراجعه می‌نماید در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرد. در این دا...